Etiket: akrep ilaçlama

 
Akrep Nasıl Yok Edilir
+

Akrep Nasıl Yok Edilir

Akrep Nasıl Yok Edilir? diyorsanız önce yaşam alanlarını bilmeniz gerekir. Taşların altında, duvar yarıklarında, kurumuş ağaç kabukları altında veya yer altında kazdıkları dehlizlerde rastlamak mümkündür. Karlı bölgeler hariç hemen hemen her yerde yaşarlar. Yalnız yaşamayı severler.Boyları 2 cm ile 15 cm arasında değişir. Yassı halkalardan teşekkül eden vücut; başla kaynaşmış bir gövde, karın ve kuyruk (telson) olmak üzere üç bölümden meydana gelir.

Gövdede önden arkaya doğru büyüklükleri artan, uçları çift çengelli dört çift yürüme bacağı bulunur. Gövdeye bağlı karın kısmı ise 7 geniş halkadan meydana gelmiş, alt yüzeyinde birinci halkada kapaklı bir adet cinsiyet açıklığı, ikinci halkada dokunum ve iz bulma görevi yapan bir çift tarak organı, 3, 4, 5 ve 6. halkalarda “kitap trakeleri” adını alan solunum organına ait birer çift olmak üzere toplam dört çift solunum deliği (stigma) vardır.

Akreplerin Vücut Yapısı

Karın kısmından sonra 6 adet dar ve yuvarlaksı halkalardan meydana gelen ve bir yay gibi sırta doğru bükülebilen akrebin kuyruğu, eğrilmiş bir zehir iğnesi veya mızrağını taşıyan şişkin halka ile biter. Akrep, yürüdüğünde kuyruğunu kaldırır. Düz ve kaygan yüzeylere tırmanamaz. Halk arasında vücudunun son bölümü her ne kadar akrebin kuyruğu olarak biliniyorsa da, gerçekte karın kısmının daralan uzantısıdır.

Çünkü içinden bağırsak geçmekte olan telsonun sondan bir önceki halkasında dışkılık son bulmaktadır. Akrepler zehirlidir. Erkek akreplerde bu yapılar, dişilerde görülenlerden daha iri boyutludur. Akrepler nemli, karanlık ve rutubetli bölgelerde yaşar. Binaların alt kısımları, lağım kanalları, taş ve duvar araları akreplerin saklanması için oldukça elverişlidir. Bu bölgelerde akrepler daha fazla görülür.

Ordo Scorpionida (Akrepler)

Akrepler, bilinen en eski karasal eklem bacaklılardır. Geceleri aktif (nokturnal) olan, ince ve uzun vücutlu bir yapıdadır. Akreplere özgü olarak ikinci üye çifti genişleyip büyüyerek, “kıskaç” olarak bilinen pedipalpusları meydana getirmiştir. Av büyük olan pedipalpuslar ile yakalanır, keliserler ile parçalanır. Vücudun kendisi 7, kuyruk bölgesi ise 5 segmentlidir.

Kuyruğun (postabdomenin) 5. segmentinin üst kısmında bir zehir iğnesi ve bunun iç kısmında da bir zehir bezi bulunur. Zehir iğnesi ayrı bir segment değildir, iğnenin kontrolünden sorumlu olan sinirler yine 5. segmentte bulunur. Afrika’da yaşayan “Androctonus” ve Meksika’da yaşayan “Centruroides” cinsleri, insanı soktuğu zaman 30 dakika içinde öldürebilir.

Akrep Cinsleri Farklıdır

Erkek ve dişileri ayırt etmede yararlanılan bir diğer özellik ise, dişilerin kıskaçlarının erkeklere göre daha iri ve geniş yapılı oluşudur. Solunum kitapsı akciğerler ile gerçekleştirilir. Eklem bacaklılar arasında en iyi gelişmiş dolaşım sistemi, akreplerde görülür. Ayrı eşeylidirler. Döllenme vücudun içinde gerçekleşir. Ender olarak ovovivipari ve çoğunlukla gerçek vivipari görülür ve genç bireyler yumurtadan çıktıktan sonra bir süre boyunca dişi tarafından taşınır.

Akreplerin vücutları, UV ışınımını soğurur ve geri yansıtır. Bu özellik, arazi çalışmalarında biyologlara oldukça yardımcıdır. Geceleri akrep toplamaya çıkan biyologlar, yere doğru tuttukları UV ışığının yeşilimsi bir tonda geri yansıması yardımıyla akreplerin yerlerini bulurlar. Akrepler havadaki titreşimleri algılayan ve avlarını tespit ederek tuzak kuran canlılardır.

Akrepler Nasıl Beslenir?

Akrep geceleri aktif olur ve yediği besini sindirmesi uzun zaman alır. Akrep avını yakalarken yerden ve havadan gelen titreşimler ile yerini belirler. Avının peşine düşmeden sabırla pusuda bekler ve zehirleyerek avlar. Akrepler ne kadar zehir enjekte edeceğini avına göre belirler. Avını zehirleyerek felç edip öldürür. Tükürük ve sindirim enzimi salgılayarak avını sıvılaştırıncaya kadar bekler ve oluşan sıvıyı emerek beslenir.

Çünkü akrepler sindirimi son derece yavaş canlılardır. Akrebin başlıca besini eklem bacaklılar olup böcek, örümcek ve kırkayak ile beslenirler. Küçük yılan, fare ve kertenkeleyi de yiyen akrep yamyamdır kendi cinsini de besin olarak kullanır. Metabolik hızları en düşük hayvanlar grubunda bulunan akrepler az yiyecekle yetinip iki yıl kadar açlığa dayanabilirler. Besinlerden aldığı sıvı nedeni ile uzun süre susuz yaşayabilir.

Akreplerin Beslenme Şekli Değişkendir

Akrepler, etçil beslenen canlılardır. Onlar için en kolay bulunan yiyecek böceklerdir ve geceleri böcekleri avlayarak yaşamlarını devam ettirirler. Başlıca besinleri kırkayaklar olan akrepler için örümcekler ve keneler de akrepler için birer yiyecek kaynağı olabilir. Çevrelerinde fare, kertenkele, küçük yılan ve kurbağa varsa, kendilerine bu hayvanlarla da ziyafet çekip uzun süre avlanmadan yaşamlarını devam ettirebilirler.

Genellikle yamyamlık yapmaktan geri kalmayan akrepler, bazı durumlarda bu hayvanların leşlerini de yer. Doğada bazı dişi akreplerin kendi yavrularını yedikleri de bilinmektedir. Akreplerin bazı türleri çok ölümcül zehir taşırken, büyük çoğunluğu daha az zehirli ve ölümcül türler değildir. Akrepler ile mücadele zordur ve amatör olarak yapmak risklidir.

Dünyanın En Ölümcül Akrepleri Nerededir?

Akrep Sokmasına Bağlı Toksik Miyokardit’ adlı araştırma sonrası dünyanın en zehirli akrep türünün Adıyaman bölgesinde yaşadığını ortaya koydu. Buda gösteriyor ki ülkemiz en zehirli akreplerin olduğu bir konumdadır. Tehlikeli akrep sokmalarının daha çok Amerika Birleşik Devletleri’nin güneybatısı, Meksika, Güney Amerika’nın orta ve kuzey bölgeleri,

Hindistan, Ortadoğu ülkeleri, Türkiye’de ise Güneydoğu Anadolu’da görüldüğü bu araştırmada özellikle belirtilmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda mesobuthus caucasicus, mesobuthus nigrocinctus, androctonus crassicauda gibi zehirli akrep türlerinin varlığı ülkemizde tespit edilmiştir. Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşadığı ve bu bölgelerde en zehirli akreplerin varlığı saptanmıştır.

Akreplerden Kurtulmak İçin İlaçlama

Bilindiği gibi akrepler oldukça tehlikeli ve ölümcüldür. Akrep sokması olaylarının gece saatlerinde ve sabaha karşı daha sık yaşandığını bilmek gerekir. Akreplerin insanları genellikle el ve ayak gibi uzuvlarından soktuğunu bunun açık bölgelerin hedef olduğunu bilmeliyiz. Akrep ısırmalarının ardından zehri emerek çıkarma ve ısırılan yeri kesmenin yanlış olduğunu bilerek böylesi yanlış hareketlerden kaçınılmalıdır.

Akrep sokmasında zehri emmenin diğer kişiyi de zehirleyebileceğini unutmamak gerekir. Ayrıca ısırılan bölgeyi kesmenin ise toksinlerin vücudun diğer bölgelerine yayılmasına katkı sağladığı görülür. Akrebin soktuğu bölge vakit kaybetmeden soğuk suyla yıkanmalıdır. Sokulan uzvun üst kısmından, kan dolaşımını da bozmadan ara ara bir bez yardımıyla bağlayıp turnike yapmak gerekir. Akreplerin yok edilmesi için ilaçlama şarttır.

Akreplerden nasıl kurtulunur
+

Akreplerden Nasıl Kurtulunur

İnsan sağlığını ve mekanların güvenliğini tehdit eden akreplerdennasıl kurtulunur?. Akrepler yaşam alanları olarak nemli alanları severler. Sağlam yapıda zararlı türleri olan bu haşerelerden ilaçlama yaptırıp akreplerden kurtulma yolunu benimsemek son derece etkili bir yoldur. Sadece akrep ilaçlaması ya evde olan akreplerin yok edilmesi için yada önlem amaçlı olacağı için sonsuza kadar akreplerden kurtulmak mümkün değildir.

Bina ve apartman çevresinde önleyici ilaçlama yaptırmak ile akreplerden
korunma uzun süre sağlanmaktadır. Akrep ilaçlama dönemsel olarak belirli aralıklar içinde yapılmaz ise her zaman sizi akreplerden korumaya yeterli olmaz. Akrepleri evden uzak tutmak için daireye akrep girişini kolaylaştıran kısımların gerekli önlem ve iyileştirmeler yapılarak engellenmesi eve akrep girişini ciddi oranda azaltacaktır. Zararlı akrepler nereden gelir? bu konuda kısaca bilgi verip akreplerin önlenmesi için neler yapılmalı akrep önleme yolları hakkında kısaca değinelim.

Akrepler nereden gelir?

Binaların lağım bağlantılarına açılan yollar olarak bilinen su boruları ve boruya bağlanan lavabo ve su giderleri aslında pek çok insanın farkına bile varamadığı en önemli akrep giriş yerleri arasındadır.İnsanların çoğu yüksek binalarda akrep olmayacağı ve çok katlı binalarda akrep şikayeti yaşanmadığı gibi yanlış bir düşünceye sahiptir. Eve akrep girişini önlemek için bazı tedbirler alınırken yüksek katlardan ev almak yada kiralama evde akrep olmayacağı anlamına gelmez. Akrepler tırmanıcı böceklerden olup en yüksek binalara bile kolayca tırmanabilir.

Akreplerin ayak yapısı vantuz şeklinde olduğu için kolayca duvarlara tutunarak çok yüksek bölgelere bile tırmanırlar. Çoğu haşerelere oranla akreplerin düz duvar ve pürüzsüz zeminlere tırmanması çok daha fazla yaşanan bir durumdur. Bu durum akreplerin tırmanıcı özellikleri ile boşluk bulduğu kısımlardan rahatlıkla evlere gireceğini ortaya koymaktadır. Akreplerin ayak yapısının avantajı sayesinde atık su boruları, binaların duvarları, kapı altı, çatı ve havalandırma boşlukları gibi bölgeler akrep girişine müsait olmaktadır.

Akrep çeşitleri, kapı altı, bina atık su gider boruları, havalandırma pencereleri, çatı, ve değişik eşyalar arasında evlerin içine girerek ciddi sorun haline gelir. Bireysel akrep mücadelesi yeterli olamayacağı için akrep ilaçlama firmaları ile görüşerek kapsamlı bir akrep ilaçlama yaptırmak gerekir. Teknik ilaçlama olarak akreplerin neden olduğu tehlikeler ile risk yaşamamanız için ani öldürücü akrep ilaçları kullanarak akrep mücadele hizmeti sunuyoruz.

Akrep ilaçları nasıl kullanılır?

Apartman ve dairelerde ortaya çıkan zehirli akreplerin yok edilmesi için değişik ilaçlama şekilleri ile akrep mücadelesi yapılmaktadır. Akreplerin tehlikesi ciddi tehlikelere neden olduğu için, ve sağlam yapıları göz önüne alınarak çok etkili özellikte ilaçlar kullanılmalıdır. Spreyleme şekilde sırt pompası ile akrep ilaçlama sadece kalıcı özellikli bir uygulama olduğu için akreplerin ölmesi ve evden uzaklaştırılması çok daha yavaş olur.

Kokusuz ilaçlar ve sırt pompası kullanılarak yapılan akrep mücadele şekli sisleme yöntem ile yapılan uygulamaya oranla çok daha yavaş etki gösterdiği için akrep sokması gibi istenmeyen durumlara maruz kalmanız mümkün olmaktadır. Evden akrebi nasıl uzak tutarız? diye ilaçlama yaptırmak istiyorsanız önerimiz kesinlikle çok etkili ve genel bir böcek ilaçlama şekli yaptırmanızı öneririz. Akrepler zehirli ve tehlikeli canlılar
olduğu için asla ihmale gelmez.

Özellikle evinde bebeği olan aileler için evde akrep çok daha büyük bir tehdit anlamına gelir. Akreplerden kurtulmak için seçeceğiniz ilaçlama firması kadar talep edeceğiniz akrep ilaçlama şeklide oldukça büyük önem taşır. Akrepsiz bir mekan için mutlaka buharlı böcek ilaçlama şeklini yaptırın. Akreplerden nasıl kurtulunur? diye arayış içinde iseniz bizi arayarak ilaçlama desteği almalısınız.

Akreplerden Nasıl Kurtulunur
+

Akreplerden Nasıl Kurtulunur

Akreplerin yaşadığımız yerlere girmemesi için tedbir almak gerekir. Varlıkları ile insanlarda ciddi huzursuzluk ve tehlike potansiyeli oluşturan akrepler ile aynı evde yaşamak kesinlikle riskli aynı zamanda ürkütücüdür. Dünya üzerinde yaşam süren akrep türlerinin sayısı 1.750 olup, hepsi zehirli değildir. Ama zehirsiz diye akreplerden zarar gelmez diye düşünmek ciddi bir hatadır.

1- Evinizi devamlı kuru tutun. Akrepler nemli, rutubetli ve karanlık bölgelerde yaşamayı oldukça fazla sever. Bu nedenle fayansları, tezgâh üstlerini, giderlerin etrafını elinizden geldiği kadar kuru tutmalı ıslak alan bırakmamalısınız. Yere su dökülmesinde derhal silmelisiniz. Lavabolarda nem olmaması için sızıntı yapan muslukları tamir ettirip böcekler için su bulmayı zorlaştırın.

2- Evinizdeki böceklerin varlığı akrepler için çok iyi bir beslenme imkanı sağlar. Evi iyi bir şekilde ilaçlatarak bu böceklerin varlığından kurtulun. Akreplerin en fazla beslenme yöntemi olarak talep ettiği yiyecek böceklerdir. Bu bakımdan akrepten korunmak ve evin akreplerce kuşatılmasını sağlamak için evinizdeki böceklerden mutlaka kurtulmalısınız. Evinizde sağlık için zararlı böcekler oluşması aynı zamanda akrep içinde uzun süre evde kalma nedenidir.

Yere dökülen yiyecek kırıntılarını elektrikli süpürge ile düzenli olarak süpürün. Bulaşıkları makine ve lavaboda bekletmeden yıkayın. Çöp kutularının ağzını devamlı kapalı tutun ve çöpleri düzenli olarak boşaltın. Karbonhidratlı yiyecekler ile şekerli reçel ve bal gibi tatlılar böcekleri kendine çeker. Kavanozlarda kalıntı olmadığına emin olun ve şekerli gıdaların ağzını sıkıca kapatın. Diatomlu toprak Serpmek akreplerin dolaştıkları yerleri akrepler için yaşanmaz kılar. Akreplerin giriş bölgelerine diatom toprak serperek onları öldürebilirsiniz. Borik asit, etkili bir zehirdir. Pek çok haşerenin midesini parçaladığı için akrepler ile mücadele içinde kullanılabilir.

1- Bahçenizi ve evinizi sürekli düzenli bir biçimde tutun. Akrepler gececi canılar olduğu için daha çok gündüzleri saklanır, geceleri avlanmaya çıkarlar. Saklanmak için tercih ettikleri bölgeler ise daha yoğun yığıntılar, kaya altları, ot altı, çalılıkların arası gibi dağınık ve karanlık bölgeler olarak öne çıkar. Bahçedeki yığıntıları, kullanılmayan eşyaları kaldırmak, çalılıkları belli bir ölçüde budayıp tımar etmek, evinizi düzenli, dolapları kapalı, kıyafetleri katlı tutmak oldukça faydalıdır. Çünkü akrepler kıyafetlerin arasına girip burada gizlenmekten hoşlanan bir hayvandır.

Akreplere Karşı Alınacak Önlemler

2- Akrebin sevmediği şeyler arasında lavanta ve tarçın kokusu yer almaktadır. Akreplerin sevmediği kokular aslında doğal bir böcek kaçırıcı etki sağlar. Tarçın, bitkisi genelde yoğun bir haşere çeşidinin sevmediği kokudur. İşte bu nedenle akrepten korunma yollarından biri de akreplerin dolaştıkları bölgelere tarçın bırakmaktır. Özellikle duvar dipleri, süpürgelikler, pervazlar ve kapı altlarına tarçın serpmek akreplerin uzak durmasına yol açacaktır. Ayrıca lavanta bitkisi yetiştirerek akrepleri evden uzak tutabilirsiniz. Lavanta kokusunu itici bulan akrepler evinizin yakınlarından uzaklaşır. Ayrıca akreplerin dolaştığı bölgelere lavanta yağı sürerek akrepleri uzak tutmayı deneyebilirsiniz.

Akrep Düşmanı Canlılardan Yararlanın

Kedilerden ve Tavuklardan faydalanmak akreplerin varlığını minimum seviyede tutar. Kediler ve tavuklar akrep yakalama konusunda son derece mahir ve çeviktir. Evde veya bahçede bu hayvanların besleniyor olmaları akrepleri yaşadığınız yerden uzak tutmaya yardımcı olur. Hayvan beslemeyi düşünenler için mantıklı ve bir o kadar yararlı bir sebep teşkil ettiği için bu tür hayvanları beslemek daha mantıklıdır. Ayrıca evinizdeki hasarlı ve akrep girişine müsait yerleri mutlaka onarmalısınız. Akrepler kapı altları, pencereler, çatlaklar ve boşlukların olduğu pervazlardan evinize kolaylıkla girebilir. Pencerelere sineklik takmak, boşlukları ve çatlakları silikon benzeri malzemeler ile doldurmak, çürümüş ahşap bölgeleri yenilemek etkili yöntemlerdendir.

Akrep ile mücadele oldukça mühimdir. Akrep sirkeyi neden sevmez? akrebi ne öldürür?, akrep ilacı tavsiye gibi pek çok konuda insanlar arayış içindedir. İşte bu nedenle akrepten korunma yollarını öğrenip uygulamak işinize yarar. Ancak buna rağmen, evinize akrep girmesini kesemediyseniz zaman kaybetmeden akrep ilaçlama servisi almalısınız. Bu tehlikeli canlılar insanları sokarak ölümcül sonuçları tetikler. Akrep ile mücadele nasıl olmalıdır? bilmeden çözüm almak sorun ve sıkıntı demektir. Havaların ısınması ile birlikte akreplerin sayısında ciddi anlamda bir artma olur. Akrep türleri içinde zehirli akrepler kadar zehirsizleri de bulunmaktadır. Ancak hangi akrebin zehirli olduğunu bilemediğiniz için akrep sokma riski ve tedirginliği sizi evde yaşayamaz hale getirir. Akrep ile mücadelede en kesin çözüm ilaçlama yaptırmak olacağı için evin akreplerden temizlenmesinde böcek ilaçlama firmaları en doğru çözümü sunar.

Akreplerin Sevmediği Kokular Ve İlaçlama

Akrep eve neden gelir? sorusunun en mantıklı yanıtı hiç kuşkusuz beslenmek ve barınma imkanını sağlamak içindir. Akrebi öldürmede etkili olan borik asid gibi bazı malzemeler önleyici olarak işinizi kolaylaştırabilir. Toz ya da likit halde bulunan borik asidi, akreplerin evinize girdikleri yada girme olasılığı bulunan bölgelere serpmek onları önemli ölçüde yavaşlatır. Lavanta kokusu akrepleri huzursuz ederek kendinden uzaklaştırır. Evinizin çevresine lavanta ekmek ve ya lavanta yağlarını duvar diplerine, çatlaklara sürerek akreplerin evin içine girmesini ciddi oranda engellemek mümkündür. Ayrıca 10 15 damla sedir ağacı yağını suyla karıştırıp bir sprey şişesine koyarak kapı altlarına, pervazlara, duvar diplerine püskürtebilirsiniz.

Akrep İlaçlama Firması
+

Akrep İlaçlama Firması

Akrep ilaçlama firması ile çalışmadan önce akrebin yapısı hakkında kısa bir bilgi edinmek son derece faydalıdır. Akrepler, kurbanı tüketmek için kıskaçlarıyla sıkıştırırlar ve daha sonra salgıladıkları zehrin yardımı ile avını sıvılaştırıp somururlar. İğnelerinden çıkan zehir çok güçlü ve oldukça ölümcül bir yapıdadır. Genellikle insanlarda zehirli olmayan akrep sokması kişinin alerjisi yoksa hayati bir sorun teşkil etmez.

Ancak akreplerin arasında zehirli akrepler olabildiği için bu canlılara çok dikkat edilmeli evde akrep görüldüğü zaman hemen akrep ilaçlama yaptırılmalıdır. En iyi akrep ilaçlama firmaları arasında en yüksek çözümü sağlayan atasoy ilaçlama şirketi kesin çözüm sağlamak için profesyonel ilaçlama servisi verir. Akrep tehlikeli ve ölümcül olduğu için en kısa zamanda imhası gerekir.

Akrep İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

Akrep, insanlar tarafından zehirli iğneleri ile tanınan ve bu nedenle oldukça korkulan bir canlıdır. Akrep bir insanı soktuğu zaman zehrini iğneyi batırdığı yere akıtır ve soktuğu yerde ani bir acı meydana gelir. Akrebin soktuğu bölgede kızarıklık, yanma ve karıncalanma hissi gibi bazı ciddi belirtiler yaşanır. Ayrıca akrebin soktuğu insan da nöbet benzeri bazı seğirmeler, bulanık görüş hatta bilinç kaybı gibi olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır.

Ölümcül zehre sahip olan siyah ve sarı akreplerin soktuğu kişiler ölümcül zehrin etkisi ile hayatını kaybetmektedir. Akrep sokması sonrasında sokmaya maruz kalan kişilere kısa süre içerisinde uygun tedavi uygulanırsa hayati tehlike atlatılır. Akrep sokması sonrası kişide hızlı kalp atışı, ishal, kusma, göğüs ağrısı, felç, sersemlik ve nefes alma zorluğu gibi tehlikeler ortaya çıkabilir.

Akreplerin Tehlikesi

Akrepler özellikle alerjik bünyeli insanlar, yaşlı ve hasta kişiler, küçük bebekler için son derece risklidir. Zehirsiz akrep olarak bilinen akrep bile ciddi risk ve sancı nedenidir. Akrep ilaçlama firmaları açık alanlarda akreplerin binalara girişini önleyecek şekilde ağaçlık bölgeleri, kuru çalı ve otların aralarını ve binanın çevresini ilaçlayarak akreplerin öldürülmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca ot yığını, tahta ve taş yığınlarını bina çevresinden kaldırmak şarttır. Eve akrep girişleri daha çok gider boruları, kapı altları, kırık ve çatlak bölgeler ve dışarından eve giren malzemeler yardımı ile olabilmektedir. Akrep türleri taş altları ve duvar aralarını kendilerine barınma alanları olarak seçer. Kış aylarında yağmur suları nedeni ile akrep yuvaları su ile dolar ve akrepler buralardan bina içlerinde doğru harekete geçer. Bu ise kış aylarında akrep şikayetlerini tetikler.

İlaçlama Akrepleri Yok Eder Mi?

Akrep ilaçlama bayer yada her hangi başka bir markadan kullanılan ilaçla bilinçli bir mücadele sonrası yok edilebilir. Akreplere karşı kullanılan ilaçların özelliği kalıcı etkiye sahip olması ve ani düşürücü etki taşımalarıdır. Bu tür akrep mücadele ilacı kısa zamanda evi akreplerden temizler. Zorlu bir mücadele ve ciddi bir uygulama süreci gerektiren akrepler üstün körü uygulamalar ile önlenemez.

Akrepler ile mücadele profesyonel ilaçlama firması tarafından yapıldığı takdirde tüm akrepler mekandan sökülüp atılacaktır. Gerek iş yeri ilaçlama gerek ev ilaçlama aşamalarının tamamlanmasından sonra ekibimizin yaptığı ilaçlama sonrası akrep sorunu evinizde tamamen ortadan kalkacaktır. İstanbul akrep ilaçlama firması olarak daima en iyi ilaçları kullanarak akrep ilaçlama yapıyoruz.

Zehirli Akreplerden Nasıl Kurtulunur
+

Zehirli Akreplerden Nasıl Kurtulunur

Oldukça sağlam vücut yapıları nedeni ile evdeki akrebi yok etmek çokta kolay değildir. Zehirli Akreplerden Nasıl Kurtulunur? akrepler ile mücadele nasıl olur iyi anlamak gerekir. Bahçeli bir evde yaşıyorsanız evin dış kısmına açık alanda uygulanan akrep ilaçları ile ilaçlama yardımı almalısınız. Akreplerden kurtulmak için açık alanlarda spreyleme akrep ilaçlama türü tercih edilebildiği gibi sisleme akrep mücadelesi yaptırılmalıdır.

Akrep doğada avcı yaşam süren zehirli bir canlıdır. Ev ve apartman içlerinde akrep ilaçlama şekli farklı içerikte ilaç ve yöntemler yardımı ile yapılmaktadır. Evdeki Zehirli Akreplerden Nasıl Kurtulunur? evde akrep ilaçlaması nasıl yapılır? bilgi edeinmek oldukça faydalıdır. Kokusuz ve kokulu akrep ilaçları ile akrep mücadelesi akrep şikayetinin boyutuna göre yapılmaktadır.

Akrep ilaçlama nasıl yapılır? akrep ilaçlama fiyatları mekanın ölçüsü ve kullanılacak ilaçlama türüne göre değişir. Ancak akreplerin tehlikesi düşünülürse kokusuz akrep ilaçlama kalıcı etkili olduğu için akrepleri öldürmede daha yavaş etki gösterir. Kokulu ilaçlama daha ani öldürücü ve dipteki akrepleri yüzeye çıkarma özelliği olan bir ilaçlama şeklidir.

Evdeki tüm akrepleri öldürmek için sisleme akrep ilaçlama yöntemi kapsamlı ve profesyonel bir uygulama olarak öne çıkar. Böylece akreplerin kısa zamanda imhası mümkündür. Ayrıca diğer zararlı böceklerin yok edilmesi için en etkili ilaçlama şekli olarak tüm böcekleri öldürür.

Akrepler İle Mücadelenin Önemi

Binaların dışı ve akrep yuvası olduğundan şüphe edilen dış mekanlara tedbir olarak uygulanacak toz ilaçlar ve yapışkan akreplerin evlere girmesini geciktirir. Akreplerden nasıl kurtulurum? diyorsanız zaman kaybetmeden güvenilir akrep ilaçlama firmaları ile görüşüp profesyonel böcek ilaçlama servisi almalısınız.

Evde akrep ilaçlaması yaptırmak evin akreplerden temizlenmesi açısından zorunluluktur. Akreplerden kurtulma yolları arasında en bilineni ve en etkili çözüm sağlayanı hiç kuşkusuz akrep ilaçlama yaptırmaktır. Unutmayın evde görülen bir akrep bile evdeki diğer akreplerin varlığına güçlü bir delildir. Çünkü akrepler tek yaşayan canlılar olmayıp toplu yaşam sürmeyi sever.

Unutmayın bir şekilde eve akrep girmişse muhakkak başka akreplerin olma olasılığı her zaman bulunmaktadır. Akrepleri yok etmek için bireysel ve amatör yollardan kaçınarak profesyonel akrep ilaçlama servislerinden destek alınmalıdır. Akreplerden Nasıl Kurtulunur? akrepler nasıl ilaçlanır? diyorsanız böcek ilaçlama firmaları içinden donanımlı ekipler ile çalışmalısınız.

Akrep sirke ile öldürülemez, akrep ilacı tavsiye ederken bireysel kullanılan ilaçlar akreplere karşı tam çözüm sunmayacaktır. En iyi akrep ilaçlama yöntemleri ve en ani öldürücü akrep ilaçlarını kullanan Atasoy ilaçlama firmasından destek almalısınız. Akrepleri en kısa zaman içinde evinizden yok ediyoruz.

Akrepler İle Mücadele
+

Akrepler İle Mücadele

Akrepler ile mücadele önemli bir işleve sahiptir. İnsanlar evlerinde akreple karşı karşıya gelince büyük bir şok yaşar ve böcek ilaçlama servisi aramaya başlar. Hem zehirli, hem tehlike taşıdıkları için akreplerden kurtulmak pek çok insanın en büyük çabasıdır. Eve akrep gelmemesi için çeşitli tedbirler alma ve akrepten korunmanın doğal yolları hakkında geniş bir arayışa yönelmektedir.

Evde zehirli akrep gördüğünüz zaman öncelikle akrep nasıl öldürülür? bilmek akrebe kesinlikle elle dokunmamak gerekir. Sert bir cisimle akrebin baş kısmına vurarak imha etmek gerekir. Evin akrepler tarafından tehlike kaynağı olmaması için evde akrep ilaçlama servisi almak sizi olası tehlikelerden koruyacaktır.

Akrep ile mücadele için bireysel çaba yerine bu konuyu uzman ilaçlama firmalarına danışarak destek almak şarttır. Akrepler, boyları 2 cm ile 15 cm arasında değişen, sağlam vücutlarına rağmen dar bölgelerden kolayca geçebilen özelliğine sahip irkinti veren canlılardır. Akrep türleri her türlü iklim şartlarında yaşama kabiliyetine sahip avcı türlerdir.

Zehirli olmaları nedeni ile insan hayatı için oldukça tehlikeli türler mevcuttur. Özellikle doğu Anadolu bölgesinde ülkemizin en zehirli akrepleri yaşamaktadır. Öldürücü zehri yüzünden insan hayatına ciddi oluşturan akrepler nasıl yok edilir? konuda akreplerin yok edilmesi için akreplerin özelliklerini bilmek gerekir.

Akreplerin Evlere Geliş Nedenleri

Akrep çeşitleri özellikle kış aylarında daha fazla yuvalarını terk eder. Bunun ana nedeni yuvalarının su ile dolması sonucu boğulmamak için yer değiştirmelerinden kaynaklanır. Evlere akrep girişleri en fazla yiyecek bulma ve barınma ihtiyacı içindir. Evlere, bina içlerine, apartman yada iş yeri gibi mekanlara girip korku ve paniğe sebep olurlar.

Eve giren bir akrep yatak, dolap, kitaplık ve ayakkabılık gibi risk taşıyan noktalarda gizlenir ve fark edilmeden uzun süre barınırlar. Peki akrepler ile mücadele hangi şartlar altında hangi ilaç ve yöntemle yapılmalıdır. Evin dip noktalarına gizlendikleri için spreyli uygulama yapılacaksa bilerek servis almak gerekir.

Kokusuz ilaçlar ile akreplerin ölmesi mümkün olmasına karşın daha yavaş ve uzun bir zaman geçecektir. Evdeki zehirli akrepler olası riskleri ortaya çıkaracağı için bir an önce mekandan kazınıp atılması gerekir. İnsanlar akrep eve neden gelir?, akrepler evden nasıl uzaklaştırılır? benzeri konulara oldukça fazla ilgi gösterir.

Bunun sebebi ölümcül akrep türlerinin ciddi akrep sokmalarına yol açarak insanlarda ölümcül risk meydana getirmesidir. Akrepler ile mücadele ev içinde iki farklı şekilde olur. Öncelikle akrepleri evden uzak tutmak için doğal mücadele yolları ve fiziksel önlemler alma şekindedir. Bu ilk aşamada önleyici şartlar içerisinde değerlendirilir.

1- Akrepler İle Doğal Mücadele

Akrep sirkeyi neden sevmez? akrep neyi sevmez diyenlerin aslında merakına ışık tutacak bir sorunun yanıtıdır. Akrepsiz bir ev hayatı için alınması gereken önlemler evin akrepsiz bir şekilde tutulmasını sağlar. Öncelikle evinizi onarıp gerekli iyileştirmeleri yapmalısınız.

Duvarlar, kapılar, pervazlar, çatlaklar ve boşlukları silikon yada kalafat yardımı ile güzelce doldurun. Önlem olarak pencerelerinize sineklik mutlaka taktırın. Akrep düşmanı canlılar akreple savaşta en önemli yardımcılardır. Tavuk ve kedi akrepleri evden uzak tutmanızda en önemli canlılardır. Eğer evinizde kedi besliyorsanız akreplerin o evde barınması pek mümkün olamayacaktır.

Tavuklar akrep yakalamada son derece maharetli canlılardır. Diatom toprağı akreplerin dolaştıkları yerlere ve giriş bölgelerine serperek akrepleri öldürebilirsiniz. Borik asit, birçok haşerenin midesini iflas ettirdiği için haşereler ile mücadelede oldukça fazla insanlar tarafından kullanılmaktadır.

Akrebi öldürmede borik asidi kullanarak akrebi imha etmeyi deneyebilirsiniz. Lavanta kokusu akrepleri iten bir yapıya sahip olduğu için akrep kaçırıcı olarak faydalanılabilir. Sedir ağacı yağını kullanarak akrepler ile doğal mücadele edebilirsiniz. Tarçın ve narenciye yağının akerbin sevmediği kokuların arasında yer alır. Temizlik, akreplerin sevmediği bir durumdur.

2- Akreplere Karşı Kimyasal Mücadele

Akrep çeşitleri daha çok böceklerle beslenir. Evde böcek var ise böceklerden beslenmek için evinize gelirler. Evde akrep barınma ve beslenmesini önlemek son derece önemlidir. Çöp kutularını sık sık boşaltmalısınız, Yere dökülen yiyecek kırıntılarını süpürün, Lavaboda bulaşıkları bekletmeden yıkamalısınız.

Gıda maddeleri böcekleri kendine çeken bir yapıdadır. Özellikle cam ve reçel kavanozlarını kalıntı bırakmayacak şekilde temiz tutmak oldukça önemlidir. Akreplere beslenme imkanı vermemek için gıdaları kapalı tutmak ve kalıntı bırakmamak akrepleri evinizden uzak tutacaktır. Kısacası ev temizliği böceklerin hiç sevmediği bir özelliktedir.

Böceklerin evlere girişini ortadan kaldırmak için, kapı boşlukları, pencere, havalandırma, mutfak bacası, banyo ve tuvalet gideri, balkon kapısı ve mutfak lavabosu gibi yerlerin akrep girişine uygun olmaktan çıkarılmalıdır. Bu aşamadan sonra akreplere karşı ilaçlama yaptırmak evi akreplerden temizleme açısından en kesin çözümdür.

Akrepler hakkında en dikkat çeken özellik sağlam vücutlu olmaları ve ölümcül zehirli özellikleridir. Toz akrep ilaçları açık alanlarda akrepleri engeller. Akreplerin gece uyurken insanları sokma riski oldukça tehlikeli bir durumdur. Çeşitli böcek yapışkanları ile akrebin eve girmesini enleme yoluna gidebilirsiniz.

Akrep Sokması
+

Akrep Sokması

Akrep Sokmasına Bağlı Toksik Miyokardit’ adlı araştırma sonrası dünyanın en zehirli akrep türünün Adıyaman bölgesinde yaşadığını ortaya koydu. Buda gösteriyor ki ülkemiz en zehirli akreplerin olduğu bir konumdadır. Tehlikeli akrep sokmalarının daha çok Amerika Birleşik Devletleri’nin güneybatısı, Meksika, Güney Amerika’nın orta ve kuzey bölgeleri, Hindistan, Ortadoğu ülkeleri, Türkiye’de ise Güneydoğu Anadolu’da görüldüğü bu araştırmada özellikle belirtilmiştir.

Ülkemizde yapılan çalışmalarda mesobuthus caucasicus, mesobuthus nigrocinctus, androctonus crassicauda gibi zehirli akrep türlerinin varlığı ülkemizde tespit edilmiştir. Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşadığı ve bu bölgelerde en zehirli akreplerin varlığı saptanmıştır. Dünyanın en zehirli akrep türü olan leiurus quinquestriatus ise Adıyaman ve çevresinde tespit ciddi akrep sokmalarına yol açmaktadır. Akrep sokması özellikle çocuklarda az zehirli olsa bile daha öldürücü olabilmektedir.

Öldürücü akrep türleri multiorgan yetmezliği, nörotoksisite ve kardiyotoksisite oluşturabilmektedir bu ise daha fazla ölümlere neden olur. Dünya genelinde yılda 100 bin akrep sokması görülmekte, bunlardan 800 kadarı ölümle sonuçlanmaktadır. Akrep sokmasında ilk müdahalenin erken yapılması olası akrep ölümlerini çok daha aza indirger. Akreplerin sokmalarında panzehir kullanılması çoğu zehirli akrep sokmasında hayat kaybetmeyi engeller. Akrep sokmasında ilk yardım doğru yapıldığı zaman süreç daha kayıpsız atlatılır. Ancak az zehirli akrep sokması bile bebekler ile alerjik bünyeli kişilerde ölüme yol açabilir.

Ülkemizde her Yıl 25 Bin Akrep Sokması Yaşanıyor

Türkiye’de her yıl 25 bin akrep sokması vakası yaşandığını, bunların yüzde 5 ile 8’inin hayatını kaybettiğini aklınızdan çıkarmayın. Sıcak havaların başlamasıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde akrep sokması vakalarının görülmeye başladığı bilinmektedir. Güneydoğu’da ve Adıyaman’da bulunan akrep türlerinin daha zehirli olduğunu, sokması halinde zehirleme oranının çok daha fazla olup ölümle sonuçlanma riskleri artmaktadır.

Türkiye’de yılda yaklaşık 25 bin akrep sokması meydana gelmekte ve çoğu ölümsüz ağrılı yaralanma şeklinde oluyor. Bunlarda ölüm oranı yüzde 5 ila 8 arasında gerçekleşiyor. Özellikle sıcak mevsimlerde bu tür olaylarla daha sık karşılaşıyoruz. Çok zehirli akrep sokmalarında anti akrep serumu etkili olmamaktadır. Bu nedenle yeni bir serum türü geliştirilmesi çok daha faydalı olacaktır.

Bilindiği gibi akrepler oldukça tehlikeli ve ölümcüldür. Akrep sokması olaylarının gece saatlerinde ve sabaha karşı daha sık yaşandığını bilmek gerekir. Akreplerin insanları genellikle el ve ayak gibi uzuvlarından soktuğunu bunun açık bölgelerin hedef olduğunu bilmeliyiz. Akrep ısırmalarının ardından zehri emerek çıkarma ve ısırılan yeri kesmenin yanlış olduğunu bilerek böylesi yanlış hareketlerden kaçınılmalıdır.

Akrep sokmasında zehri emmenin diğer kişiyi de zehirleyebileceğini unutmamak gerekir. Ayrıca ısırılan bölgeyi kesmenin ise toksinlerin vücudun diğer bölgelerine yayılmasına katkı sağladığı görülür. Akrebin soktuğu bölge vakit kaybetmeden soğuk suyla yıkanmalıdır. Sokulan uzvun üst kısmından, kan dolaşımını da bozmadan ara ara bir bez yardımıyla bağlayıp turnike yapmak gerekir.

Akrep Sokması Ve Tedavisi

Akrepler kendilerini savunma iç güdüsüyle, rastlantı sonucu insanları sokarlar. Akrep zehri içinde kanamaya neden olan, hücreleri öldüren, kalp ve sinir hücrelerini bozan ve alerjiye neden olan çeşitli maddeler vardır. Akrep zehirlenmesinin belirtileri: akrebin soktuğu bölgede küçük bir iğne izi görülür. Bu bölgede 15 dakika ila 2 saat sonra şiddetli ağrı, yanma, sıcaklık artışı olur.

Ayrıca kızarıklık, morluk ve şişme görülür. Susuzluk, ağızdan salya akması, baş dönmesi, baş ağrısı, yutma güçlüğü, kusma, titreme, terleme, sayıklama, kramplar gibi belirtiler ağırlaşmakta olan hastada görülen zehirlenme belirtileridir. Zehirlenmeden kaynaklanan ölüm genellikle 12 – 48 saatte gerçekleşir. Akrep zehirlenmesinin tedavisi bilinçli hekimlerin işidir. Akrep sokmasında yapılacak ilk şey akrebin soktuğu bölgenin biraz üstünden organı bağlamaktır.

Elbette bu kol ve bacaklar için geçerlidir ve ara ara gevşetip kangrene sebep olmamak gerekir. Sokulan yerin üstü çok sıkı bağlanmamalıdır. Sokulan bölgenin bağlanması zehrin vücuda yayılmasını yavaşlatır. Böylece hem akrebin zehrinin vücuda daha yavaş girmesi hem de uzvun kan dolaşımı sağlanabilir. Daha sonra buzla, dokuyu dondurmayacak şekilde soğutulmasıdır. Sokulan bölgeden zehrin emilerek çıkarılması bu işlemi yapan kişiyide zehirleyeceği için kaçınmak gerekir.

Ardından hastanın bir an önce hastaneye yetiştirilmesi ve tedavi altına alınması gerekir. Her vakanın tedavisi akrep sokmalarının türüne bağlı olarak farklı olabiliyor. Çünkü vakalarda hastanın farklı sıkıntıları, yaşadığı rahatsızlıklara göre tedaviler uygulanıyor. Akrep sokmalarında zehrin yayıldığı bölge değişebiliyor. Genellikle kalp, beyin ya da akciğer akrep zehrinden etkileniyor.

Akrepler İle Mücadele Yolları

Akrepler ile mücadele için akrep ilaçlama en önemli yoldur. Akrep ilaçlama yaptırmak mümkün olmadığı durumlarda bazı doğal yöntemler de işinize yarayabilir. Burada akrep evden nasıl uzaklaştırılır?, akrep neyi sevmez? akrepsiz bir ev hayatı için alınması gereken önlemler nelerdir? iyi bilmek önemlidir. Evinizi onarıp duvarlardaki, kapılardaki, pervazlardaki çatlakları ve boşlukları silikon kalafatla doldurun ve hasarlı bölgeleri tamir edin.

Pencerelerinize sineklik takın. Tavuk ve Kedi gibi hayvanlar akreplerin baş düşmanıdır bu nedenle tavuk ve kedi beslemek evin cinsine göre işinize yarayacaktır. Eğer birlikte yaşadığınız kedi dostunuz yoksa bile birkaç gün bir kediyi evinizde ağırlayarak akreplerin sorun olmaktan çıkarılmasını sağlayabilirsiniz. Tavuklar da akrep yakalamada oldukça ustadır. Bahçenize Diatomlu Toprak Serpin.

Akreplerin dolaştıkları yerlere ve giriş bölgelerine diatom toprak serperek onları öldürebilir yaşanılan akrep sorunlarına set çekebilkirsiniz. Kristaller halindeki diatom toprak, akrepler tarafından yendiğinde onları içten kurutur. Borik asit, birçok haşerenin midesini haşat ederek onların kısa zamanda ölmesine yol açar. Akrebi öldürmede de etkili olan borik asidi eczanelerden ve tıp kimyasalları satan yerlerden satın alabilirsiniz.

Ancak bu uygulamanın kesin olarak akrepleri yok edeceğini garanti edemeyiz. Toz ya da likit halde bulunan borik asidi, akreplerin evinize girme ihtimali olan yerlere serpin. Lavanta kokusu akrepleri oldukça rahatsız eder. Evinizin çevresine lavanta ekerek ya da lavanta yağlarını duvar diplerine, çatlaklara sürerek akreplerin evinize girmesini önlemiş olursunuz.

Akreple Doğal Mücadele

Sedir Ağacı Yağını Kullanın 10-15 damla sedir ağacı yağını suyla karıştırıp bir sprey şişesine koyun. Karışımı kapı altlarına, pervazlara, duvar diplerine püskürtün. Sedir ağacı yağının kokusu akrepleri kaçırır. Tarçın ve narenciye yağı akrepleri uzak tutan bir özellik sergiler. Akreplerin sevmediği kokuların arasında tarçın ve narenciye yağı gelir. Siz bu kokuları seviyorsanız bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız çünkü akrepler sizin aksine onlardan nefret eder.

Temizlik, akreplerin sevmediği bir ortam sağlar. Akrepler böceklerle beslenir ve böcekler de yiyecek bulmak için evinize gelirler böceksiz bir ev akrep için çekilmez bir mekandır. Çöp kutularını sık sık boşaltmak, Yere düşen yiyecek kırıntılarını süpürmek, bulaşıkları bekletmeden yıkamak oldukça faydalıdır. Cam ve reçel kavanozlarını kalıntı bırakmayacak şekilde temizleyin böcekleri kendine çeker. Bu aşamalar işe yaramaz ise mutlaka akrep ilaçlama yaptırın.